coś poszło nie tak

.

coś poszło nie tak coś poszło nie tak coś poszło nie tak coś poszło nie tak coś poszło nie tak

.

Projektowanie i wykonawstwo w geotechnice:

- zabezpieczenia wykopów (ścianki szczelne, ścianki berlińskie, palisady),

- zabezpieczenia skarp (gwoździowanie, kotwy gruntowe),

- posadowienie pośrednie - pale wwibrowywane, wiercone, mikropale, drewniane, stalowe),

- wzmonienia gruntu (DSM).

.

Projektowanie i wykonawstwo w hydrotechnice:

- budowa nabrzeży i obwałowań przeciwpowodziowych,

- budowa jazów i udządzeń hydrotechnicznych,

- umocnienia linii brzegowych, kanałów żeglugowych, budowa portów jachowych

- budowa mostów,

- posadowienia pośrednie - wykonywanie pali CFA oraz FDP wzmacnianych iniekcją - usługa wdrożona w ramach projektu nr RPZP.01.05.00-32-W019/19.

.

Wynajem sprzętu budowlanego

Oprócz kompleksowej realizacji prac inżynieryjnych za odpowiednią opłatą udostępniamy również Klientom nasz sprzęt budowlany.

Maszyny dostępne na wynajem (wraz z obsługą operatorską):

- koparki gąsienicowe 22-34t,

- koparki kołowe 22t,

- koparko-ładowarki, ładowarki,

- kotwiarki, maszty kotwiące,

- wibromłoty o zmiennej amplitudzie drgań podłączane pod koparkę 0,8-1,8t

- wibromłoty wolnowiszące o zmiennej amplitudzie drgań 3-5,5t

- wibromłot wolnowiszący 8t

- palownice hydrauliczne 40-60t,

- pompy do betonu na gąsienicach 90-110m3/h,

- dźwig gąsienicowy 40 t,