coś poszło nie tak

.

coś poszło nie tak coś poszło nie tak coś poszło nie tak coś poszło nie tak coś poszło nie tak

.

Projekt pod nazwą: "Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania robót hydrotechnicznych" został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Przedmiotowy projekt ma na celu zwiększenie innowacyjności oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania usług hydrotechnicznych przy budowie obiektów inżynierii wodnej. Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w postaci znacząco ulepszonej usługi wykonania robót hydrotechnicznych przy budowie obiektów inżynierii wodnej za pomocą nowej technologii wykonywania pali CFA i FDP z iniekcją.

Całkowita wartość projektu: 6 502 808,28 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 2 907 759,80 zł.