coś poszło nie tak

.

coś poszło nie tak coś poszło nie tak coś poszło nie tak coś poszło nie tak coś poszło nie tak

.

O nas

Firma Handlowo - Usługowa "C.M." z siedzibą w Szczecinie, prowadzi swoją działalność od 1994 roku.

Pomimo że nasza firma mieści się w Szczecinie, prace hydrotechniczne i geotechniczne realizujemy na terenie całej Polski.

Ciągłe inwestycje w zakup niezbędnego sprzętu, zwiększanie liczebności i fachowości załogi oraz doskonalenie technologii pozwoliły na podejmowanie coraz to większych i poważniejszych zleceń.

Sprawność działania oparta na długoletnim doświadczeniu i zaangażowaniu naszych pracowników daje gwarancję wysokiej jakości oferowanych usług.

.

Nasze główne specjalizacje

Głównym profilem działalności firmy jest projektowanie oraz wykonawstwo robót inżynieryjnych.

Realizujemy projekty geotechniczne takie jak:

- zabezpieczenia wykopów (ścianki szczelne, ścianki berlińskie, palisady),

- zabezpieczenia skarp (gwoździowanie, kotwy gruntowe),

- posadowienia pośrednie (pale wwibrowywane, wiercone, mikropale, CFA, pale drewniane, stalowe).

- wzmonienia gruntu (pale CFA, DSM).

Projektujemy i wykonujemy prace hydrotechniczne, do których zalicza się:

- budowa nabrzeży i obwałowań przeciwpowodziowych,

- budowa jazów i udządzeń hydrotechnicznych,

- umocnienia linii brzegowych, kanałów żeglugowych, budowa portów jachowych

- budowa mostów,

- posadowienia pośrednie - wykonywanie pali CFA oraz FDP wzmacnianych iniekcją - usługa wdrożona w ramach projektu nr RPZP.01.05.00-32-W019/19.

.

Wynajem sprzętu budowlanego

Oprócz kompleksowej realizacji prac inżynieryjnych za odpowiednią opłatą udostępniamy również Klientom nasz sprzęt budowlany.

Maszyny dostępne na wynajem (wraz z obsługą):

- koparki gąsienicowe 22-34t,

- koparki kołowe 22t,

- koparko-ładowarki, ładowarki,

- kotwiarki, maszty kotwiące,

- wibromłoty wolnowiszące o zmiennej amplitudzie drgań 3-5t

- wibromłot wolnowiszący 8t

- palownice hydrauliczne 40-60t,